Piaţa Unirii, Braşov | Tel.+40-268-513866; +40-735-345663 | rezervari@coroana-brasovului.ro

Politică confidențialitate și termeni utilizare site

Politică confidențialitate și prelucrare date personale
Noi, Comix SCA, Piaţa Unirii, Str. Vasile Saftu nr.1, Brașov, suntem preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, Hotel Coroana Brașovului poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc.

Conform Regulamentului 679/2016 (GDPR), prin urmatorii termeni se înțelege:

 • Persoana vizată: Persoana fizică căreia i se prelucrează date cu caracter personal
 • Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică (persoana vizată) identificată sau identificabilă direct sau indirect (prin referire la un identificator).
 • Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate.
 • Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Împuternicit: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 • Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.
 • De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Putem colecta date personale de la dumneavoastră:

 • În mod direct – date pe care ni le oferiți dumneavoastră prin formulare de contact, email, telefonic sau în format fizic (nume, adresa de email, număr de telefon, alte detalii pe care ni le comunicați)
 • În mod indirect – prin intermediul datelor observate, cum ar fi raportul de trafic al serverului (IP, localizare geografică, informații din cookies și alte informații care sunt inerente folosirii Internetului)

Scopul pentru care colectăm și modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un client sau un potențial client al Hotelului:

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

1.1. Pentru a vă oferi serviciile noastre

Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:

– rezervare camere și alte servicii în hotelul nostru; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;

– cazare în hotelul nostru; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;

– înscriere în programul de loialitate (opțional), având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;

1.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate în format electronic.

1.3. Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

1.4. Trimiterea de informări (newsletter)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și vă solicităm adresa de poștă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator

2.1. Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

2.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

3. Dacă doriți să vă angajați la Hotel Coroana Brașovului

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Hotel Coroana Brașovului. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor

4.1. Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

4.2. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

4.3. Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

5. Dacă sunteți un vizitator în spațiile Hotel Coroana Brașovului

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al Hotel Coroana Brașovului, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

6. Dacă sunteți utilizator al site-urilor noastre internet – https://coroana-brasovului.ro, etc.

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați website-ul nostru în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul acestuia. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-urilor noastre de internet, precum și îmbunătățirea acestora. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care Hotel Coroana Brașovului este obligat legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de Hotel Coroana Brașovului în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al Hotel Coroana Brașovului de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul website-ului propriu; atunci când accesați acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate mai sus.

7. Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, Hotel Coroana Brașovului vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați Hotel Coroana Brașovului date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care Hotel Coroana Brașovului intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

8. Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră);

– dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră;

9. Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

10. Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  – dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
  – dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
  – o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
  – dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem încântați să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la Hotel Coroana Brașovului – Piaţa Unirii, Str. Vasile Saftu nr.1 , Brașov sau prin e-mail la adresa contact@coroana-brasovului.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (ANSPDCP – http://www.dataprotection.ro/) referitoare la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Hotel Coroana Brașovului.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

În cazul în care nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate, vă rugăm nu folosiți site-ul nostru sau să nu ne oferiți date cu caracter personal.

11. VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare la 25 mai 2018. Ea poate fi actualizată în funcție de modificările legislative ce pot apărea. Orice actualizare se va aplica după un interval de 15 zile de la publicarea pe site.

Orice schimbare a politicii de confidențialitate va rezulta în publicarea unei noi versiuni a acesteia. În cazul în care aducem modificări majore politicii noastre de confidențialitate, veți fi înștiințați odată ce accesați site-ul nostru.

Revizuit: 22 Mai 2018

[ultimate_gdpr_myaccount]

Utilizare site și acordul privind informațiile conținute
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul https://coroana-brasovului.ro. ACCESÂND coroana-brasovului.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptaţi aceşti Termeni şi Condiţii vă rugăm să părăsiți site-ul coroana-brasovului.ro.

1. Termeni de utilizare

Acest Acord stabileşte folosirea de către dumneavoastră a site-ului de Internet localizat la adresa https://coroana-brasovului.ro (denumit în continuare „Site-ul”) şi se constituie între Comix SCA (denumită în continuare „al nostru”, „nouă”, sau „noi”) şi dumneavoastră, acţionând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător, membru sau furnizor în numele căruia v-aţi înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare, şi cu toate acestea împreună, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificaţi periodic schimbările în aceşti termeni. Faptul că veţi continua să folosiţi site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptaţi aceste modificări. Dumneavoastră şi Hotel Coroana Brașovului sunteţi contractori independenţi şi nici o agenţie, parteneriat, companie mixtă, relaţie angajat – angajator nu este urmărită şi nu se va crea prin acest Acord.

2. ELIGIBILITATE

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Site-ul şi materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul că, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanţă de natură juridică sau de altă natură. Informaţia conţinută în sau prin site se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. Cu toate acestea, nu ne angajăm să garantăm această corectitudine. Aceste materiale au fost pregătite pentru dvs de către personalul nostru precum şi de alte persoane.

3. COPYRIGHT

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a Hotel Coroana Brașovului. Acest site şi conţinutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea Hotel Coroana Brașovului, cu excepţia faptului că dumneavoastră puteţi descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinţa dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site şi / sau a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să reţineţi orice note privind copyrightul şi mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conţinute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.

Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi numele comerciale sunt proprietatea Comix SCA şi nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII DE CĂTRE UTILIZATOR / USER SUBMISSIONS

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea Hotel Coroana Brașovului. Nici o transmitere nu va reprezenta obligaţie de confidenţialitate din partea Hotel Coroana Brașovului şi societatea nu va fi obligată să facă publică nici o transmitere.

Hotel Coroana Brașovului va deţine toate drepturile legate de transmiteri şi va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricţie, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensaţie către dumneavoastră. Dumneavoastră de asemenea garantaţi că deţinătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de faţă, a renunţat complet şi efectiv la toate aceste drepturi şi v-a transmis dumneavoastră, în mod valid şi irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate către Hotel Coroana Brașovului.

5. CONŢINUTUL LEGAT DE SITE

Legăturile către alte site-uri pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră vă sunt puse la dispoziţie, pentru confortul dumneavoastră. Prin punerea la dispoziţie a acestor legături noi nu aprobăm sau nu recomandăm aceste site-uri sau materialele conţinute sau serviciile oferite de ele, şi nu suntem răspunzători pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situaţii în legătură cu sau provenite din orice alt site.

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Acesta include legături către advertiseri, sponsori şi parteneri care pot folosi logo-ul nostru ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite către utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva legături din partea oricărui terţ către site. Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

Hotel Coroana Brașovului poate utiliza cookie-uri atunci când utilizatorul navighează pe acest site. Aceste cookie-uri pot fi activate de Hotel Coroana Brașovului sau de către o terță parte contractată de către Hotel Coroana Brașovului pentru servicii de măsurare și evaluare. Cookie-urile sunt fișiere trimise browser-ului prin intermediul unui server de web în scopul înregistrării activității utilizatorului în timpul navigării pe website. Cookie-urile utilizate de site sunt asociate doar cu utilizatori anonimi si calculatoarele acestora, ceea ce înseamnă că cookie-urile nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorilor. Utilizarea cookie-urilor înseamnă că serverul pe care este gazduit site-ul poate recunoaște browser-ul web folosit de către utilizator, cu scopul de a face navigarea mai simplă și permițând, de exemplu, utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil în zonele de acces, serviciile, promoțiile sau concursurile rezervate exclusiv utilizatorilor înregistrați fără a fi nevoie de a furniza datele acestora de înregistrare la fiecare vizită. Cookie-urile sunt de asemenea utilizate pentru a măsura numărul de utilizatori și parametrii de trafic web, precum și pentru a controla progresul și numărul de accesări. Utilizatorul are posibilitatea de a-și configura browser-ul, astfel încât acesta va fi informat cu privire la primirea de cookie-uri și poate preveni instalarea acestestora pe calculatorul său. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele de utilizare ale browser-ului dvs pentru informații mai detaliate. Pentru a utiliza site-ul, utilizatorul nu are nevoie să permită instalarea de cookie-uri trimise de site sau de o parte terță care acționează în numele Hotel Coroana Brașovului, fără a aduce atingere necesității utilizatorului de a începe o sesiune nouă pentru fiecare serviciu care necesită o înregistrare prealabilă sau autentificare.

Putem colecta date personale de la dumneavoastră:

 • În mod direct – date pe care ni le oferiți dumneavoastră prin formulare de contact, email, telefonic sau în format fizic (nume, adresa de email, număr de telefon, alte detalii pe care ni le comunicați)
 • În mod indirect – prin intermediul datelor observate, cum ar fi raportul de trafic al serverului (IP, localizare geografică, informații din cookies și alte informații care sunt inerente folosirii Internetului)

[render_cookies_list]

6. ACT DE RENUNŢARE, EXCLUDEREA GARANŢIEI

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. SITE-UL ŞI ORICE INFORMAŢIE, CONŢINUT ŞI / SAU MATERIAL LEGATE DE ACESTA SUNT FURNIZATE PE BAZA PRINCIPIULUI „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ GARANŢII DE VREUN FEL. HOTEL COROANA BRAȘOVULUI  NU OFERĂ NICI O GARANŢIE, FIE EXPRES FIE IMPLICIT, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA: GARANŢIA TITLULUI SAU GARANŢII DE COMERCIALITATE; FITNESS ÎN FAVOAREA UNUI ANUME SCOP; NON-INFRINGEMENT; ACELEA CARE REIES DIN STATUT SAU DIN ORICE ALTĂ LEGISLAŢIE SAU ÎN CURSUL FOLOSIRII SAU UTILIZĂRII COMERCIALE; ALTELE DECÂT ACELE GARANŢII CARE SUNT IMPUSE ŞI CARE NU POT FI EXCLUSE, RESTRICŢIONATE SAU MODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE ACESTUI ACORD.

NICI O DECLARAŢIE ORALĂ SAU VREO CORESPONDENŢĂ SCRISĂ SAU VREO INFORMAŢIE FURNIZATĂ DE HOTEL COROANA BRAȘOVULUI NU VA CREA O GARANŢIE DE NICI UN FEL, ŞI DUMNEAVOASTRĂ NU TREBUIE SĂ VĂ BAZAŢI PE NICI O ASTFEL DE DECLARAŢIE SAU INFORMAŢIE.

TRANSMISIILE ELECTRONICE, INCLUSIV INTERNETUL, SUNT MEDII PUBLICE, ŞI ORICE FOLOSIRE A ACESTOR MEDII SUNT PUBLICE ŞI NU PRIVATE. INFORMAŢIILE LEGATE DE SAU DECURGÂND DIN ASTFEL DE MEDII SUNT PUBLICE ŞI NU SUNT INFORMAŢII PERSONALE SAU PRIVATE.

Ne declinăm orice responsabilitate faţă de acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Părţile nu sunt responsabile pentru proasta funcţionare a telefoanelor, reţelelor de electricitate, reţelelor electronice, a reţelelor, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultăţile acestora, pentru mesajele poştale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele poştale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia şi a tuturor celor enumerate. Mai mult, Părţile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea şi inacurateţea informaţiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informaţii legate de site.

Dumneavoastră sunteţi de acord că Părţile nu sunt responsabile în orice mod pentru rănirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informaţiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate şi de asemenea nu sunt răspunzătoare în nici un fel pentru rănirea, pierderea, reclamaţia sau prejudicierea legată de sau rezultând din orice parte a site-ului care operează sau nu operează pe calculatoare sau pe reţele folosite de dumneavoastră sau comunicând cu asemenea calculatoare sau reţele.

Site-ul poate să conţină incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni tipografice. Hotel Coroana Brașovului nu este răspunzătoare pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de preţuri (incluzând, dar fără limitare la preţuri greşite ale hotelurilor) care apar listate pe site-ul nostru. Hotel Coroana Brașovului îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare prealabilă.

Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedeşte că un client este angajat în activităţi frauduloase sau nepotrivite sau în circumstanţe din care reiese că rezervarea conţine sau rezultă dintr-o greşeală sau dintr-o eroare.

7. DESPĂGUBIRE

Dumneavoastră sunteţi de acord să despăgubiţi pe Hotel Coroana Brașovului şi subsidiarele, afiliatele, directorii, agenţii şi angajaţii săi, absolviţi de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocaţiale rezonabile, făcute de o terţă parte legat de sau rezultând dintr-o încălcare de către dumneavoastră a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporează, sau violarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terţe părţi. Faptul că Hotel Coroana Brașovului nu acţionează în legătură cu încălcări făcute de dumneavoastră sau de alţii nu înseamnă că renunţă la drepturile sale de a acţiona în ceea ce priveşte încălcări similare sau subsecvente.

Dumneavoastră sunteţi integral răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi contului dumneavoastră şi pentru toate activităţile care au legătură cu contul dumneavoastră.

În situaţia în care este făcută orice Plângere sau orice acţiune sau procedură este declanşată împotriva Părţilor Despăgubite, sau a oricăreia dintre ele, decurgând din sau în legătură cu acest Acord, oricare dintre aceste Părţi poate, printr-o notificare rezonabilă către dumneavoastră, să vă ceară ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să se opună acelei plângeri sau să preia apărarea în legătură cu acea acţiune sau procedură şi să angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aprobaţi în prealabil în scris de Partea Despăgubită, aprobarea care va trebui să fie dată obligatoriu în cazul unor consilieri care acţionează în folosul apărătorilor dumneavoastră angajaţi într-o astfel de apărare sau rezistenţă.

Dumneavoastră veţi colabora cu noi în apărarea împotriva oricărei Plângeri. Ne rezervăm dreptul ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să ne asumăm în mod exclusiv apărarea şi controlul oricărei chestiuni care face obiectul de despăgubire din partea dumneavoastră.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

NICI NOI ŞI NICI VREUNA DIN SUBSIDIARELE, DIVIZIILE, AFILIATELE, AGENŢII, REPREZENTANŢELE NOASTRE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU FAŢĂ DE NIMENI ALTCINEVA PENTRU NICI O PIERDERE SAU RĂNIRE SAU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECVENŢIALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU SIMILARE, DECURGÂND DIN ACCESUL SAU DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI, SAU DIN INABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A ACCESA WEBSITE-UL SAU ORICE MATERIALE, OPINII SAU RECOMANDĂRI ALE TERŢILOR POSTATE PE WEBSITE. ACEASTĂ LIMITARE DACĂ RĂSPUNDEREA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, CULPĂ, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PE ORICE ALTĂ BAZĂ, FIE ŞI DACĂ NOI AM FI FOST ANUNŢAŢI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASEMENEA DAUNE.

ÎN JURISDICŢIILE ÎN CARE NU SE PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECVENŢIALE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN ASTFEL DE JURISDICŢII VA FI LIMITATĂ LA LIMITA PERMISĂ DE LEGE.

DUMNEAVOASTRĂ RENUNŢAŢI LA ORICE ŞI LA TOATE PLÂNGERILE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ ŞI A SUBSIDIARELOR, DIVIZIILOR, AFILIATELOR, AGENŢILOR ŞI REPREZENTANŢILOR NOŞTRI, CARE DECURG DIN FOLOSIREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A WEBSITE-ULUI SAU A ORICĂROR MATERIALE, OPINII SAU RECOMANDĂRI FĂCUTE PE SITE DE TERŢE PERSOANE.

9. ELIBERARE

PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, TOŢI UTILIZATORII FAC CUNOSCUT ŞI SUNT DE ACORD CĂ PĂRŢILE DESPĂGUBITE SUNT ELIBERATE, DESCĂRCATE ŞI CONSIDERATE NEVINOVATE DE ŞI NU SUNT RESPONSABILE PENTRU ORICE RĂSPUNDERE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE TOATE ASPECTELE LEGATE DE SITE (INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE ÎMBOLNĂVIRE, PIERDERE, LITIGIU, RĂNIRE FIZICĂ, MOARTE, DAUNE ADUSE PROPRIETĂŢII, ŞI PLÂNGERI BAZATE PE DREPTURI DE PUBLICITATE, DEFĂIMARE, SAU ÎNCĂLCAREA VIEŢII PRIVATE, ONORARII REZONABILE ALE AVOCAŢILOR ŞI CHELTUIELI DE JUDECATĂ) CARE POT APĂREA DIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU ACCEPTAREA, POSESIA, FOLOSIREA SAU FOLOSIREA GREŞITĂ A INFORMAŢIILOR, MATERIALELOR, SERVICIILOR SAU PRODUSELOR LEGATE DE ACESTEA SAU DOBÂNDITE DE LA ACESTEA. NE REZERVĂM DREPTUL CA, ORICÂND ŞI FĂRĂ NICI O RĂSPUNDERE, SĂ RESTRICŢIONĂM SAU SĂ REFUZĂM ACCESUL ORICUI LA SITE ŞI LA SERVICIILE, CONŢINUTUL, MATERIALELE ŞI FUNCŢIILE SALE. NE REZERVĂM DE ASEMENEA DREPTUL DE A SOLICITA ORICE FORMĂ DE SCUTIRE DE TAXE VAMALE, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ONORARII AVOCAŢIALE ÎN CONEXIUNE CU ACTIVITĂŢI FRAUDULOASE SAU ILEGALE, AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU FOLOSIREA SITE-ULUI.

Dumneavoastră acceptaţi că există o posibilitate ca, subsecvent executării acestui Acord, dumneavoastră să descoperiţi fapte sau plângeri care erau necunoscute la momentul la care a fost efectuat prezentul Acord, şi care, dacă ar fi fost cunoscute la acel moment ar fi afectat decizia de a executa prezentul Acord. Dumneavoastră declaraţi şi acceptaţi că, în sensul prezentului Acord, şi al eliberării conţinute în această secţiune a Acordului, dumneavoastră nu vă asumaţi nici un risc legat de astfel de fapte necunoscute şi de astfel de plângeri necunoscute şi neaşteptate.

10. ACCES ŞI INTERFERENŢE

Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Site-ul sau conţinutul sau informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Site-ului sau a oricărei tranzacţii care se efectuează prin Site. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate, sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Site-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.

Informaţia pe care ne-o furnizaţi dumneavoastră nouă (i) trebuie să nu conţină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi (ii) nu vor crea răspundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

11. ÎNCETARE

Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

12. LEGEA APLICABILĂ

Dumneavoastră va trebui să vă conformaţi tuturor legilor, statutelor, ordonanţelor şi reglementărilor aplicabile referitoare la folosirea de către dumneavoastră a Site-ului şi la solicitarea de către dumneavoastră de oferte de achiziţionare şi / sau de vânzare de produse şi / sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare şi vor fi soluţionate integral în România. Folosirea Site-ului este neautorizată în orice jurisdicţie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni, incluzând, fără limitare, acest paragraf. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice acţiune în justiţie decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanţele de judecată din România.

13. COMUNICARE

Întrebări sau comentarii referitoare la Site şi la informaţii conţinute în Site pot fi transmise la contact@coroana-brasovului.ro, la Hotel Coroana Brașovului. Orice comunicare sau material transmis nouă prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confidenţiale.

Revizuit: 14 martie 2018

[ultimate_gdpr_terms_accept]

  Dată sosire:

  Dată plecare:

  ×

   Dată sosire:

   Dată plecare:

   ×

    Arrival date:

    Departure date:

    ×

     Arrival date:

     Departure date:

     ×
     SWITCH THE LANGUAGE
     Cart